Regulamentul Colegiului de AntrenoriORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA COLEGIULUI CENTRAL AL ANTRENORILOR

 

Art.1 Scopurile si obiectivele colegiului de antrenori

 Colegiul de Antrenori are atributiile mentionate in Statutul F.R.D.S. si, in plus, urmatoarele:

 1.1 Elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare, precum si celelalte acte normative ale activitatii de antrenorat īn concordanta cu regulamentele F.R.D.S si I.D.S.F.

 1.2 Urmareste aplicarea īn practica a regulamentelor, elaboreaza directive si instructiuni privind interpretarea regulilor continute de acestea.

 1.3 Gestioneaza si organizeaza evidenaa corpului de profesori, antrenori si instructori din cadrul F.R.D.S. (urmareste dinamica formarii profesionale a colectivului de tehnicieni)

 1.4 Stabileste orientarea, continutul si metodica procesului de antrenament in domeniul dansului sportiv, in raport cu particularitatile de virsta si categorie de clasificare si le propune avizarii institutiilor abilitate: M.Ed.C. si A.N.S.T.

 1.5 Stabileste componenta loturilor reprezentative si a planurilor de pregatire ale acestora si le supune aprobarii Biroului Federal;

 1.6 Īndruma si evalueaza activitatea profesorilor, antrenorilor si instructorilor, face propuneri de promovare si recompensare a acestora,

 1.7 Colaboreaza cu celelalte comisii si colegii ale F.R.D.S. la elaborarea documentelor si actiunilor comune;

 1.8 Organizeaza sesiuni si comunicari stintifice, consfatuiri, cursuri de pregatire si perfectionare a antrenorilor si instructorilor;

 1.9 Organizeaza examenele de licenta pentru instructori

 1.10 Stabileste antrenorii eligibili a participa la examenele pentru promovarea īntr-o categorie superioara de calificare.

 1.11 Organizeaza anual studii si cercetari orientate spre problemele majore ale dansului sportiv, in scopul imbunatatirii permanente a acestei activitati;

 1.12 Asigura elaborarea normelor de organizare si functionare ale cursurilor de perfectionare, ale planurilor tematice si ale altor materiale didactice necesare activitatii curente;

 1.13 Asigura, in colaborare cu Comisia de Arbitri a F.R.D.S., instruirea unitara si linia de arbitraj in competitiile interne, comparabila cu evolutia internationala;

 1.14 Decide asupra aspectelor care nu sunt prevazute īn aceste regulamente si supune aprobarii Biroului Federal aceste decizii.

 1.15. Colaboreaza cu Comisia de Disciplina īn vederea rezolvarii conflictelor disciplinare aparute. Daca se constata abateri, Colegiul de Antrenori are obligatia de a informa imediat Comisia de Disciplina.

 1.16. Asigura īntocmirea Proceselor Verbale ale sedintelor Colegiului

 1.17. Orice sedinta a colegiului se poate desfasura numai in prezenta unui numar egal cu jumatate plus unu din totalul membrilor sai.

 1.18. In cazuri exceptionale se pot lua decizii si prin corespondenta (e-mail, fax, tel.),dar ele vor fi notificate in Registrul de Procese-verbale ale Colegiului, ulterior totalitatea documentelor si inscrisurilor fiind aduse la zi .

 

Art.2 Compunere si raspunderi

 2.1. Scopul Colegiului de antrenori este organizarea, controlul si perfectionarea profesorilor, antrenorilor si instructorilor din dansul sportiv.

 2.2. Acesta se compune dintr-un presedinte, 2-4 membri si se īntruneste īn sedinte ordinare de 2 ori pe an si sedinte extraordinare de cāte ori este nevoie. Īn cazuri extreme, īn care īntālnirea Colegiului nu este posibila, hotarārile acestuia se pot lua si prin corespondenta (e-mail, fax, tel.).

 2.3 Presedintele este ales de catre Biroul Federal, ulterior el īsi alege colaboratorii ( membrii Colegiului) si solicita avizul Biroului Federal.

 2.4 Atributiile Presedintelui:

 a) ? organizeaza si conduce activitatea Colegiului

 b) ? stabileste si urmareste strategia Colegiului

 c) ? informeaza Biroul Federal despre activitatea Colegiului si problemele aparute in cadrul acestuia.

 d) ? propune Proiectul de buget necesar Colegiului pentru desfasurarea activitatii

 e) ? prezinta Adunarii generale Raportul anual al Colegiului

 f) ? propune spre aprobarea Biroului Federal antrenorii loturilor nationale

 g)  in caz de necesitate poate decide inlocuirea pe oricaruia dintre antrenorii loturilor national.

 h) este antrenorul federal

 i) ? monitorizeaza activitatea scolilor de antrenori, specialitatea dans sportiv, si numeste reprezentantul F.R.D.S. la examinarile din cadrul acestora

 j) ? este delegat de catre Biroul Federal pentru a elabora, īmpreuna cu Scoala Nationala pentru Formarea si Perfectionarea Antrenorilor , tematicile pentru examenele de promovare a antrenorilor si instructorilor;

 k) ? numeste coordonatorul tehnic īn ceea ce priveste figurile syllabus.

 l) - reprezinta colegiul in fata autoritatilor locale si centrale, precum si institutiilor cu competente in sportul de masa si de performanta;

 m)?hotareste īn orice alta situa?ie neprevazuta īn prezentul regulament

 

2.5 Atributiile membrilor Colegiului

 a) ? sunt consulta?i īn toate problemele majore si raspund īn scris presedintelui Colegiului de Antrenori

 b) ? sesizeaza Presedintelui Colegiului noi modificari sau adaugiri la Regulament

 c) ? ajuta presedintele Colegiului īn elaborarea Regulamentelor si a celorlalte documente

 d) ? urmaresc īmpreuna cu Secretarul General aplicarea si respectarea Regulamentului si actelor normative ale Colegiului de Antrenori

 2.6. Pentru unele activitati specifice, Colegiul Central al Antrenorilor poate forma colective tehnice in a caror componenta vor fi inclusi medici, psihologi, sociologi si informaticieni pentru aportul acestora la elaborarea, aplicarea si evaluarea metodologiei specifice obtinerii performantelor in dansul sportiv.

 

Regulamentul Antrenorilor

 

Antrenorii sunt categoria profesional? atestat? īn urma cursurilor pentru formarea antrenorilor si ca urmare, li se atribuie drepturi si īndatoriri specifice.

 Calificare

 Se calific? pentru pozitia de antrenor toate persoanele cu cet?tenie romān? cu varsta de peste 18 ani si drepturi civile integrale care īndeplinesc urm?toarele conditii specifice FRDS:

 a. detin diploma sau carnet de antrenor de antrenor

 b. si-au īndeplinit toate obligatiile financiare catre FRDS īn anul īn curs

 c. nu se afl? sub incidenta unei suspend?ri

 

Regulamentul Instructorilor

 

Instructorii sunt categoria profesionala atestata de FRDS īn urma examenelor pentru instructori si, ca urmare, li se atribuie drepturi si īndatoriri specifice.

 

A. Calificare

 1. Se califica pentru pozitia de instructor toate persoanele cu cetatenie romāna cu varsta de peste 18 ani si drepturi civile integrale care īndeplinesc urmatoarele conditii specifice FRDS:

 a. au promovat ambele sesiuni de examene

 b. au diploma de bacalaureat

 c. si-au īndeplinit toate obligatiile financiare catre FRDS īn anul īn curs

 d. nu se afla sub incidenta unei suspendari

 Carnetul de instructor va fi eliberat dupa implinirea varstei de 18 ani daca candidatul a promovat ambele sesiuni inainte de implinirea acestei varste.

 

B. Organizarea examenelor de licentiere si promovare

 Examenul de obtinere a calificarii de instructor se va desfasura in doua etape.

Conditii de inscriere la sesiunea 1:

 - sa fi implinit la data examenului varsta de 16 ani;

 -sa fie legitimat inntr-un club din cadrul frds;

 -sa faca dovada ca este dansator/dansatoare  de clasa D cel putin si sa aibe taxele platite la zi;

 - sa aiba recomandarea clubului la care este legitimat/legitimata in momentul inscrierii la examen;

 -studii minimale - adeverinta de elevi de liceu;

 -trebuie sa participe la un seminar congres organizate de frds in ultimele 12 luni inainte de examen.

  Conditii de inscriere la sesiunea a 2-a:

 - sesiunea a 2-a va putea fi sustinuta odata cu implinirea varstei de 18 ani;

 -studii minimale - sa fi absolvit liceul cu diploma de bacalaureat;

 -sa aiba recomandarea clubului la care este legitimat/legitimata in momentul inscrierii la examen si sa   fie membru/membra ai respectivului club de cel putin un an;

 -sa aiba adeverinta care sa ateste efectuarea unei practici de un an de zile la clubul care i-a dat recomandarea, precum si un raport de activitate din perioada respectiva contrasemnat de catre presedintele structurii respective;

 -trebuie sa fi participat  la 2  stagii de perfectionare (congres, seminar) organizate de FRDS  in ultimele 12 luni inainte de examen.

 

In cazul in care ambele examene au fost promovate, pentru a  obtine carnetul de instructor, candidatul  trebuie sa prezinte:

 -dovada efectuarii unui stagiu de practica de minim 1 ani de la data promovarii celei de a doua sesiuni in cadrul clubului care l-a recomandat, precum si un raport de activitate din perioada respectiva.

 -trebuie sa fi participat  la 2 stagii de perfectionare (congres, seminar) organizate de FRDS  in ultimele 12 luni inainte de solicita.

 Fiecare club are dreptul la doua locuri in 12 luni (an calendaristic) si un loc in plus pt fiecare 30 de cotizatii platite catre FRDS.

 

Nota:

Nu se supun prevederilor acestui regulament instructorii care au obtinut deja calificarea de instructori 1 la data la care acest regulament intra in vigoare.

Cei care sunt deja instructori 2 se considera prima sesiune

 

3. Conditii de desfasurare a examenelor

 a. Examenele se organizeaza anual, la o data anuntata de Colegiul de Antrenori cu cel putin 30 de zile īnainte

 b. Comisia de examinare este compusa din minim 2 persoane calificate ca antrenori propuse de Colegiul de Antrenori.

 c. Examenele se desfasoara īntr-o singura zi si vor contine probe de teorie si practica.

 d. Rezultatele vor fi afisate īn termen de max.15 zile de la data desfasurarii probelor.

 e. Contestatiile pot fi depuse la secretariatul Biroului Federal īn termen de maxim 30 de zile de la data afisarii rezultatelor.

 

C. Absolventii de liceu vocational sportiv, cu examenul de atestare a competentelor profesionale in disciplina dans sportiv promovat cu certificat, pot fi asimilati corpului de instructor din cadrul FRDS, in baza sustinerii partii a doua a examenului de instructori reglementat la art.2. Suplimentar li se va cere o recomandare din partea unui club afiliat la FRDS.

 

DREPTURILE ANTRENORULUI SI INSTRUCTORULUI DE DANS SPORTIV

 1. Pentru activitatea depusa, antrenorul sau instructorul beneficiaza de drepturi salariale stabilite potrivit dispozitiilor legale in vigoare si conditiilor angajatorului.

 2. In afara drepturilor salariale, antrenorul sau instructorul mai are ca drepturi:

 3. sa fie promovat in categorii superioare de clasificare si in functii administrative in raport cu pregatirea profesionala, cu rezultatele obtinute sau cu cerintele unitatii sportive, in conditiile legii;

 4. sa fie nominalizat de catre Colegiul National de Antrenori ca antrenor al unui lot national, potrivit competentei profesionale;

 5. sa beneficieze de conditii corespunzatoare de munca si protectie sociala, in conditiile legii;

 6. sa fie nominalizat in diferite colective tehnice;

 7. sa faca parte din organisme de specialitate interne si internationale, sa participe la consfatuiri, cursuri si conferinte de specialitate, nationale si internationale;

 8. sa fie membru in asociatii profesionale sau in alte organizatii in scopul reprezentarii intereselor proprii, perfectionarii pregatirii profesionale si protejarii statutului cadrului didactic;

 9. sa primeasca premii, prime, titluri si distinctii, in conditiile legii.

 

OBLIGATIILE ANTRENORULUI SI INSTRUCTORULUI DE DANS SPORTIV

 1. sa fie loial si devotat profesiei sale;

 2. sa realizeze pregatirea si sa asigure participarea sportivilor la competitiile cuprinse in calendarul intern si international

 3. sa realizeze selectia, initierea, pregatirea si perfectionarea tinerelor talente pentru sportul de performanta;

 4. sa aplice in procesul de antrenament linia metodica si cerintele stabilite de FRDS;

 5. sa promoveze spiritul de fair-play, sa combata fenomenul de dopaj, actiunile de violenta si manifestarile anti-sociale;

 6. sa cunoasca si sa respecte normele de securitate, protectie si igiena muncii;

 7. sa contribuie, prin lucrari de specialitate proprii la imbunatatirea teoriei si practicii antrenorului;

 8. sa participe periodic la una din formele de perfectionare organizate, pentru a fi la curent cu cerintele si dezvoltarea ramurii sportive;

 9. sa-si indeplineasca obiectivele de performanta stabilite anual de conducerea institutiei cu care are contract de munca;

 10. sa indeplineasca alte obligatii prevazute in contractul individual de munca.

 11. sa-si indeplineasca toate obligatiile financiare sau de alta natura fata de F.R.D.S.

 

Pentru rezultate de exceptie īn activitate, indiferent de nivelul de clasificare, la propunerea federatiei sportive nationale de specialitate, antrenorul poate primi titlul onorific de "antrenor emerit", īn baza criteriilor elaborate si aprobate prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, īn conditiile legii.

 

Dispozitii finale

 

Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor antrenorilor si instructorilor īn activitate, indiferent de categoria de clasificare si de structura sportiva unde īsi desfasoara activitatea.

 a - Regulamentul de Organizare si Functionare al Colegiului Central al Antrenorilor devine obligatoriu pentru profesorii, antrenorii si instructorii autorizati de F.R.D.S. de la data intrarii in vigoare.

 b - nerespectarea prevederilor prezentului regulament, va fi sanctionata conform Regulamentului Comisiei de Disciplina a F.R.D.S.;

 

Prezentul regulament a fost supus aprobarii Comitetului Executiv in sedinta din data de 16.05.2008, iar modificarile aduse Regulamentului Instructorilor au fost aprobate in sedinta din 02.03.2012

Contact F.R.D.S.

Federatia Romana de Dans Sportiv

Str. Vasile Conta, nr. 16, et. 6,
cam. 603, sector 2, Bucuresti,
Cod Postal 020954

CIF: 7104335/1995

Tel./Fax: 021.317.00.71; 0751.013.047
Mail: frds@dancesport.ro

Membra a Comitetului Olimpic Roman si
International Dance Sport Federation

Persoane de contact